Direktoriaus pavaduotojas gydymo reikalams
Gerosios Vilties g. 3
Telefonas: (+370 5) 2137264
Mažinti žemėlapį